Ga naar de inhoud

Jubileum: dhr. en mevr. Kees en Aartje van Wijk

Dinsdag 28 juni was een bijzondere dag bij Kees en Aartje van Wijk. Op deze dag mochten ze vieren 60 jaar getrouwd te zijn. Wat een zegen om dat samen met kinderen en kleinkinderen te beleven en te vieren. We mogen hier Gods sparende en bewarende Hand in zien. In het terugkijken zijn er ook momenten van moeiten en zorgen geweest. En die zijn er nog. Maar als God de lelies op het veld bekleedt, hoeveel te meer zal Hij dan niet voor Zijn kinderen zorgen? Dat mag een rijke troost zijn. En daarom is het zo nodig dat we dicht bij Hem leven en onze hulp en kracht elke dag van Hem verwachten. Als gemeente wensen we jullie in de avond van het leven Gods zegen en nabijheid toe. ’k Sla d’ogen naar het gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht, des Hoogsten bijstand wacht’.