Ga naar de inhoud

Jubileum: dhr en mevr. Jaap en Ina den Besten

Fam. Jaap en Ina den Besten hopen vandaag (vr. 16 okt.) hun 40-jarig huwelijksjubileum te gedenken. Een dag waarop ze terug mogen kijken op Gods grote daden in hun leven. De zegen die zij op de huwelijksdag mochten ontvangen, is zichtbaar geworden in hun leven. God heeft al die jaren zoveel gegeven! Naast het geschenk dat de Heere hen bij elkaar bracht, heeft Hij hen ook kinderen geschonken en intussen ook al meerdere kleinkinderen. Hun leven speelt zich voor een groot deel af op de boerderij. Een boerenbedrijf runnen is tegenwoordig een hele opgave. Steeds weer moeten er spannende beslissingen genomen worden met het oog op de toekomst. Ook daarin mochten zij de Hand van de Heere steeds weer opmerken. We zijn blij dat ze ook zo actief deelnemen aan het kerkenwerk en verenigingsleven in onze gemeente. We feliciteren hen, met allen die in liefde om hen heen staan, van harte met deze heugelijke dag en bidden Jaap en Ina Gods trouwe zorg en nabijheid toe in de tijd die nog voor hen ligt. Verblijd u samen over Gods goedheid en trouw en leef in de verwachting van Zijn koninkrijk. “Loof de Heere, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig” (Ps. 136).