Ga naar de inhoud

Jubileum: Baltus en Nellie Korevaar-Vlot

Voor het echtpaar Baltus en Nellie Korevaar-Vlot is het 25 jaar geleden dat ze in het huwelijk verbonden zijn. Al wat verder op hun levenspad mochten hun levens elkaar kruisen. Vroeger zei men wel: ’door des Heeren Hand toegebracht’. Zo mogen jullie het ook zien. Baltus is al zijn hele leven actief als veehouder. Vol ijver bewerkt hij het land en verzorgt de veestapel, boer in hart en nieren. Altijd bezig in de natuur. En Nellie was een ‘hulpe tegenover hem’. Samen de boerderij doen, samen de dieren voeren en het pad schoonhouden. Sinds enkele maanden zijn jullie aan het afbouwen in de veestapel. Opgevoed bij de Bijbel leefde het bij Baltus en Nellie dat een mens ook geroepen wordt zich te richten op de Schriftuur. Want in de Bijbel laat Jezus Christus zich kennen als de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. Er leeft veel Bijbelkennis in jullie. Altijd goed voorbereid komen jullie op de verenigingsavonden. We hopen jullie er nog vaak te zien. Vanaf deze plek willen we jullie van harte feliciteren met dit 25-jarig huwelijksjubileum en samen met al die jullie lief en dierbaar zijn Gods onmisbare Zegen toewensen voor de komende tijd.