Op D.V. 11 febr. a.s. laten zij middels een filmverslag ons iets zien van hun werk in Duitsland. U heeft daar al een aparte uitnodiging voor ontvangen. Het zou mooi zijn als u hier ook in meeleeft!