Onze buurgemeente M`graaf nodigt ook de leden van onze kerk uit om mee te gaan met de door dhr. en mevr. Bas en Ada Baan te organiseren reis naar Israël. Die reis wordt gehouden van D.V. 3-11 april 2013. Voor verdere inlichtingen verwijs ik u naar de fam. Baan van de Kweldamweg 3 te M`gr. (Tel. 641975 of e-mail basbaan@hetnet.nl).