De komende zondag doet kand. Christiaan Baan uit Bilthoven intrede als predikant van de mooie stede Nieuwpoort. Wij wensen hem daar een goede tijd toe. Moge God zich over hem ontfermen. Moge hij een trouwe knecht zijn. En voor wie dat niet weet: “Knecht” is in de kerk een eretitel!