Hebt u een stukje voor de eerste kerkbode van het nieuwe jaar die uitkomt op 3 januari? Dan moet u de kopij aanleveren voor zaterdag 28 dec. 18.00 uur.