Ga naar de inhoud

I.Z.B.

In het blad van de I.Z.B. dat bij deze “Kerkbode” zit, wordt u over het werk van de I.Z.B. geïnformeerd. Wij wekken u op om voor €10,- per jaar lid van de I.Z.B. te worden. Via het blad “Tijding” blijft u dan van het werk van de I.Z.B. op de hoogte. “Tijding” is een blad, dat u toe wil rusten om uw discipelschap, uw missionaire taak, handen en voeten te geven.