Inmiddels heeft de verkoop van de boekjes aan de huizen plaats gevonden. Wie dit gebeuren gemist heeft, kan alsnog het boekje “Een handvol koren” bestellen bij diaken G. Korevaar. De boekjes kosten €9,90. Daar blijft per boekje €7,- voor het goede doel op over.