De Mannenvereniging organiseert de gezamenlijke verenigingsavond van D.V. 17 febr. a.s. Ook de leden van de Vrouwenvereniging; de Bijbelavond; de J.V.; en de “Echo-vrouwenkring” worden hier van harte voor uitgenodigd. Het onderwerp is Ezechiël 3. Ouderling A.J. van Rees leidt dat voor ons in. Wij ontvangen u vanaf 19.45 uur met een kopje koffie. Wij hopen u allemaal op deze avond te ontmoeten!