Bij deze “Kerkbode” treft u een stencil aan, als het goed is, met het oog op de gebeurtenis van “Gewoon gastvrij” op D.V. de tiende juni. Wij hopen, dat het weer iets moois wordt!