Op D.V. donderdag 14 juni a.s. wordt er een gemeenteavond gehouden. Het eerste onderdeel, dat om precies acht uur begint, is gewijd aan het onderwerp “orgaandonatie” en wordt geleid door dhr. D.A. Burggraaf uit Nieuwland, de student in de theologie die hier een “leerplekstage” volgt. In het tweede deel van de avond wordt u “bijgepraat” door het kerkrentmeesterschap op het punt van de voortgang van de plannen betreffende het orgel en de kerkelijke gebouwen. Om 19.40 uur is er al een kopje koffie. Wil proberen tijdig aanwezig te zijn, zodat het programma niet in de verdrukking komt! Wees welkom!