Ga naar de inhoud

Gemeenteavond

Prof. Dr. W. Verboom te Harderwijk hoopt op woensdag17 nov. a.s. een lezing te houden die als dubbele titel heeft: “Wat betekent het vandaag om Gereformeerd te zijn? En wat is de betekenis van de Gereformeerde Bond in de P.K.N.?” Ik denk, dat dit onderwerp ook voor u en jou belangrijk genoeg is om er kennis van te willen nemen. Ik nodig u voor deze avond dan ook heel hartelijk uit. Het begint om acht uur.