Wij komen als bovengenoemde kring op D.V. 14 mei a.s. van 20.00-22.00 uur weer bij Nils en Nicolet bij elkaar. We hebben het deze keer over les 10: “Hoe kan ik Gods wil leren kennen?”