Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd voor een gebedsuur in de “Wegwijzer” op D.V. woensdag 5 juli. De aanvang is 20.00 uur. In de week voorafgaand aan het tienerkamp leek het ons goed om samen te bidden voor de jeugd. Voor de jeugd dichtbij in Brandwijk, maar ook voor de jeugd verder weg waar zaken als “kinderarbeid” en “kindsoldaten” spelen. Daarna bidden we samen voor onze gemeente in Brandwijk.