Ga naar de inhoud

Gastpredikanten

We zijn de Heere dankbaar dat we al zolang we vacant zijn gastpredikanten hebben mogen ontvangen. Er is geen dienst voorbij gegaan of er was een dienaar van Het Woord beschikbaar om het evangelie in onze gemeente te verkondigen. Bidden we voor hen? Het is zo goed voor een predikant om te weten dat er een biddende gemeente op hem wacht. En weet u, we ontvangen er zelf de zegen van als we ’s zondags het Woord mogen horen.