Voor de gegevens van de 100ste zendingsdag verwijs ik u naar het algemene bericht in de “Kerkbode” van de vorige week. Ik hoop, dat er ook vanuit onze gemeente een zo mogelijk grote belangstelling voor is. Op vrijdagavond 26 aug. D.V. is er om 19.30 uur op Hydepark in Driebergen een z.g. “Jongerenevent”. Ik denk, dat dat voor onze jonge mensen wat is! Spreek met elkaar wat af en neem elkaar mee! Als jullie er meer van willen weten, kunnen jullie terecht op www.gzb.nl/jongerenevent.