Bij deze “Kerkbode” treft u een flyer aan m.b.t. de G.Z.B.-dag op D.V. 13 juni a.s. in de “Evenementenhal” in Gorinchem. De zendingsdag valt dus dit jaar niet in aug., maar in juni. Het was ook nog nooit zo dichtbij! Dat is voor ons allemaal een stimulans om te proberen aanwezig te zijn!