Als men u per ongeluk niet heeft benaderd of getroffen voor wat betreft het nieuwe dagboekje van de G.Z.B. vragen wij u vriendelijk contact op te willen nemen met dhr. Arie van der Spek.