Bij deze “Kerkbode” treft u de jongste nieuwsbrief aan van Tjerk en Marieke Visser uit Malawi. Wij bevelen deze brief hartelijk in uw belangstelling aan.