Er komt eind aug. een lees- en doeboek uit van de G.Z.B. vol recepten, ideeën en verhalen, dat gerelateerd is aan de zending. Bij deze “Kerkbode” treft u een flyer aan dienaangaande. Tot en met 1 juli a.s. heeft u de tijd om via de doos aan de uitgang van de kerk of bij mevr. Mieke Kortlever- den Boer de bijbehorende strook in te leveren. Van de €6,95 die het tijdschrift kost, gaat er €3,- naar de G.Z.B. We hopen, dat deze actie voor de zending veel opbrengen zal!