Bij deze “Kerkbode” ontvangt u namens de achterbancommissie van de fam. Matze een brief. Hierin wordt u gevraagd om deze gemeenteleden, werkers in Gods wijngaard in Duitsland, financieel te ondersteunen. Wij willen u bij voorbaat danken voor uw bijdrage en u bovenal vragen om Jacob-Jan, Tamara en de kleine Hanna in uw voorbede te gedenken.