Bij deze “kerkbode” treft u van dit gezin een gebeds- en nieuwsbrief aan. Wij zijn blij weer wat van hen te horen. Wij bidden voor hen om zegen en kracht.