Ga naar de inhoud

Een nieuwe “site”

Als u een computer heeft, kunt u ons sinds kort weer op het “web” vinden. U dient dan www.hervormdbrandwijk.nl in te toetsen. We zijn de commissie dankbaar voor het vele overleg en het vele werk, dat hieraan vooraf is gegaan. Het resultaat mag er zijn. Het ziet er allemaal gastvrij en vriendelijk uit. We hopen, dat er veel zegen van mag uitgaan!