Het afgelopen jaar is het gebed van velen ons tot steun geweest. God heeft ons alles gegeven om Hem in Malawi te dienen. Maar dat neemt niet weg, dat het niet altijd gemakkelijk is. Blijft u voor ons en voor de voortgang van Gods Koninkrijk bidden! “Gezegend die Zijn komst begroet en knielen wij voor Hem!” (“Op Toonhoogte, lied 85). God zegenen ons ook in het nieuwe jaar weer! Met een hartelijke groet van Tjerk en Marieke Visser en hun kinderen.