Als u nog een exemplaar van dit dagboek wilt ontvangen, geeft u dat dan door aan dhr. Arie van der Spek.