Ons oudste gemeentelid, mevr. C.G. van de Graaf- de Graaf is op 11 sept. jl. 97 jaar geworden. Wij feliciteren haar daar heel hartelijk mee. Steeds is u in uw lange, maar ook moeilijke leven de kracht gegeven om te volharden. Wij kijken terug en wij zien ook vooruit. Moge u zich geborgen weten in Christus, die onze Hoop is.