Als ik het goed heb, is mevr. C.G. van de Graaf- de Graaf het oudste lid van onze gemeente. Daar zou ik het niet over hebben, als ze vandaag (11 sept.) niet jarig zou zijn. Ze is 96 jaar geworden. Wij weten (maar wat is ons menselijke weten) iets van de zware weg die de uwe geweest is. U zou daar zelf niet over zijn begonnen; maar u zult het mij niet kwalijk nemen, dat ik het noem. U weet, dat er Een is, die over u waakt. Blijf Hem maar lastig vallen om Zijn zegen. “Heere van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt!” (Ps.84:13).