De afgelopen woensdag, 18 april j.l., is mevr. L. Leeuwis-Jongeneel 101 jaar geworden. Zij is ons oudste gemeentelid. Wij wensen haar het goud toe van het geloof dat ons als een vrijgemaakt en dankbaar mens op God doet hopen.