Op zondag 29 juni a.s. hoopt ds. L. de Wit afscheid te nemen van Bleskensgraaf. Wij hebben aan hem in vriendschap een betrouwbare buur en plezierige collega gehad. Wij wensen hem en zijn gezin in Putten een gezegende tijd. Het dorp van uw grootouders wil u in verbondenheid groeten. Wij hopen, als de gelegenheid zich voordoet, elkaar toch nog wel weer eens te zien. Moge God ook over Bleskensgraaf Zijn zegen gebieden.