Begin januari wijdden we al wat regels in deze kolommen aan het 45-jarig ambtsjubileum van ds. A. Talsma. Brandwijk hield van hem en hij van Brandwijk. Veel is er anders geworden sinds hij hier kwam en later trouwde en het begin van zijn gezin hier is “ontstaan”. We bidden, dat het hem goed is om hier in het kader van de genoemde 45 jaren nog weer eens in de dienst voor te gaan. God verheerlijke het werk, dat Hij hier ook door de dienst van deze knecht heeft gedaan. “De lofzang klinkt uit Sions zalen tot u met stil ontzag” (Ps.65:1; berijmd).