Op D.V. 6 en 7 nov. a.s. “loopt” de voedselinzamelingsactie van “Dorcas” weer. Wij bevelen u deze actie hartelijk aan.