Op D.V. 9 en 10 nov. a.s. vindt de jaarlijkse voedselinzamelingsactie van de stichting “Dorcas” weer plaats. Wij bevelen deze heel hartelijk aan.