Op D.V. 18 febr. a.s. is er om 20.00 uur doopzitting. Dat is in de consistorie. Als u zich hiervoor nog niet hebt opgegeven, wil dat dan alsnog even doen. De beide ouders worden op de doopzitting verwacht. Brengt u ook uw trouwboekje mee?