Op D.V. 19 april a.s. is er `s morgens een doopdienst. De doopzitting is op D.V. woensdag 15 april a.s. om 20.00 uur in de consistorie. Ik vraag de ouders vriendelijk zich vooraf even te melden.