Ga naar de inhoud

De wind steekt op

‘En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten’. Lukas zoekt naar woorden om het Pinkstergeheim te beschrijven. Er is een geluid als van een windvlaag en er worden tongen van vuur gezien. De Heilige Geest en Zijn werk zijn niet in onze vingers te krijgen. Het blijft een wonderlijk geheim. Dat betekent niet dat Pinksteren vaag en vreemd is. Integendeel. Het huis wordt vervuld, nadat de dag vervuld is. En dan worden de honderdtwintig mensen vervuld. Er wordt over de grote daden van God gesproken en wel zo dat iedereen het kan verstaan. Vinden wij het moeilijk om over de grote daden van God te spreken? Een geweldige windvlaag: het heeft te maken met het overweldigende, hartveroverende werk van de Heilig Geest. Niets en niemand kan het keren.