Wij bidden zowel voor het personeel als voor de kinderen nu de school weer begint om blijdschap, moed en een gehoorzaam en ernstig volgen van de Heere Jezus die met zoveel liefde (en dus niet om ze te kleineren) tegen Zijn discipelen zei: “Zonder Mij kunt u niets doen” (Joh.15:5).