Het evangelisatiewerk aan “De Put” is weer tot een einde gekomen. We bedanken alle medewerkers en belangstellenden en bidden dat de Heere in wiens Naam wij dit deden er Zijn zegen over gebiedt.