Ga naar de inhoud

De collecte en het Woord

Tijdens het meditatief moment in onze laatste kerkenraadsvergadering bespraken we H2 van het boekje ’Gemeente van Christus’ van dr. A. van der Beek. Ons trof de betekenis van de collecte in de dienst. In de reformatie is de collecte naar voren gehaald: al voor de preek. Want de bediening van het Woord is de aanwezigheid van Christus zelf. In de collecte geven we symbolisch onszelf om deel te zijn van Christus’ lichaam. We geven onszelf en daarin nemen we anderen mee die we in de voorbede aan Hem willen opdragen. Daarom gaan collecte en voorbede altijd samen in de liturgie. Zo komen we met allen die in ons hart zijn onder het Woord dat Christus zelf is, de opgestane Heere. In het geven van onszelf in de liturgie geven we ons leven in de dienst van Christus. Dat is dienst der offerande voor God, maar ook dienst der offerande voor hen die onze hulp nodig hebben, onze hulp die in geld kan worden uitgedrukt en onze hulp in de voorbeden.