Op D.V. 1 april a.s. is er om 9.00 uur weer “Paas-zingen” voor belangstellende ouderen in ”De Bron”. De school nodigt u daarvoor heel hartelijk uit!