De ouderen van de gemeente worden door de Chr. basisschool “De Bron” op D.V. woensdag 16 april a.s., om 9.00 uur, van harte uitgenodigd om met de kinderen paasliederen te zingen. Aansluitend drinken wij met elkaar nog een kopje koffie.