Voor het “Zingen met Pasen” nodigt de school de ouderen op D.V. woensdag 27 maart a.s. om 9.00 uur heel hartelijk uit!