Ga naar de inhoud

Dankbaarheid

Als kerkenraad zijn we dankbaar voor alle initiatieven en inzet in deze tijd. We denken aan het kerkboekje, een activiteit voor de zondagsschool, gemeenteleden die hun vaardigheden inzetten voor het uitzenden van de diensten, telefonische bezoeken die worden ’afgelegd’ en de vele kaarten die ter bemoediging worden rondgebracht. Dank voor ieders inzet en bovenal dank aan de Heere in de hemel die zoveel gaven geeft.