Ga naar de inhoud

Dank

Zoals in de vorige kerkbode vermeld, is mevr. Molenaar verhuisd naar Papendrecht. Ze wil graag aan onze gemeente verbonden blijven. Dat is tegenwoordig gemakkelijk te regelen. Ze vroeg me haar dank over te brengen voor de gebeden en de vele kaarten die ze gekregen heeft tijdens haar verblijf in Gorkum. Uw medeleven heeft haar diep ontroerd.