Voor de periode van 2 tot en met 16 aug. a.s. zoeken wij naar een stel of gezin dat bereid is om te bivakkeren tussen de campinggasten. De deelname is gratis. Voor een caravan wordt er gezorgd. Het is de bedoeling, dat u door een praatje met de mensen daar, of door af en toe met het Dabar-team wat te doen, probeert van Christus een getuige te zijn. Het present-zijn is cruciaal. Er zou bijv. ook via of n.a.v. de Alphacursus met de mensen over het geloof door kunnen worden gepraat. Als Dabarcommissie zoeken wij voor deze periode ook nog een “campingpastor”. Bent u geïnteresseerd of wilt u zich opgeven, neem dan contact met ons op via dhr. Marius Voets. Zijn mailadres is mjhjvoets@solcon.nl.