Ga naar de inhoud

Collecte (1)

Als kerkenraad hebben we gemerkt dat er via de banknummers door de gemeente gegeven wordt voor de collectedoelen. Daar zijn we dankbaar voor en we zien er de trouwe zorg van de Heere God in Die in alles voorziet. Om het u gemakkelijk te maken zetten we de drie manieren van geven nog even op een rijtje:

  • U maakt uw bijdrage over op het rekeningnummer van de Diaconie: NL14 RABO 0342759779; of op het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters: NL91 RABO 0342725025
  • U doet uw bijdrage of bonnen in een envelop en doet die bij de penningmeester van de kerkrentmeesters (dhr. J. Korevaar) of bij de penningmeester van de diaconie (dhr. G. Koorevaar) in de brievenbus
  • U gaat naar de link op de website van de kerk en maakt daar uw bijdrage over