Dankbaar zijn we omdat onze jongens en meisjes een mooi kamp hebben gehad. Veel gefietst, gesport, gezwommen, gelachen en ‘gemold’. Goede sfeer onder elkaar. Maar er mochten ook momenten zijn van bezinning. Jullie hebben nagedacht over de Heilige Geest. En als je aan de Heilige Geest denkt, dan denk je aan de Heere Jezus. Hij woont en troont in de hemel, maar stuurde Zijn Geest om in onze harten te wonen. En zo is Hij altijd dichtbij!
We bedanken ook de leiding: Liesbeth, Saskia, Renske, Nick en Marco. Fijn dat jullie je tijd en energie in dienst stellen voor de jeugd van onze kerk. Het is een liefdedienst voor de Heere.