De komende dinsdag (D.V. 29 juni) vindt dus in het “Herv. Centrum”, Talmastr.9, te H`veld-Giessendam de aan de leden van de kerkenraad en de leiding van de “Tienerclub” en de J.V. gemelde informatievergadering plaats. Dat is om 20.00 uur met een ”inloop” vanaf 19.30 uur. Als u meegaat, is het handig, denk ik, als u mij dat even meldt. Dan kunnen we vervolgens het vervoer regelen. Wilt u het a.u.b. voor de zondag even laten weten?