Ga naar de inhoud

Beroepingswerk

Komende donderdagavond 29 okt. houden we een gemeenteavond in verband met het beroepingswerk. De kerkenraad heeft het voornemen een beroep uit te brengen. Omdat we een kleine gemeente zijn, moeten belijdende leden instemmen met dat voornemen.

Op uitdrukkelijk aanraden van onze consulent ds. Van der Veen wordt de naam van degene op wie we een beroep willen uitbrengen pas op de gemeenteavond bekend gemaakt. Dit in verband met privacy.

De kerkenraad nodigt u daarom nadrukkelijk uit om zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Op die avond wordt alle beschikbare informatie met u gedeeld, zodat u een afweging kunt maken. Lukt het écht niet om te komen, dan is er op basis van de plaatselijke regeling ook gelegenheid om met één volmacht te laten stemmen. Machtigingsformulieren zijn af te halen bij de scriba. Als u zich nog niet heeft aangemeld voor deze avond, dan kan dat nog tot dinsdagochtend 9:00 bij de scriba. Tweederde van de aanwezige belijdende lidmaten moet het eens zijn met het voornemen van de kerkenraad om het beroep uit te brengen.

Praktische invulling: In verband met de verscherpte coronamaatregelen zullen we drie bijeenkomsten houden die avond. De eerste begint om 19.00 uur; de tweede om 20.00 uur en de derde om 21.00 uur. U meldt zich bij aankomst in de Wegwijzer en daar krijgt u een stembiljet en vervolgens krijgt u een plek in de kerk.

Omdat het beroepingswerk iets van de gehele gemeente is, nodigen we ook niet belijdende lidmaten uit om aanwezig te zijn bij de vergadering. Dit is dus anders dan wat gemeld is in de kerkbode. U mag dan niet stemmen, maar kunt wel de informatie over de hopelijk toekomstige predikant mee beluisteren. Meldt u zich hiervoor aan bij de scriba, dat kan ook tot dinsdagochtend 9:00 uur. Een ieder die zich opgegeven heeft, krijgt woensdag van de scriba bericht bij welke bijeenkomst hij/zij verwacht wordt.

Aan het einde van de avond is er een live videomoment en uitzending via de kerkradio, zo rond 22:15 uur. Dan wordt aan de hele gemeente bekend gemaakt wat de uitslag van de stemming is en sluiten we de avond af. U vindt de link naar dit live videomoment via de website van de kerk. Het moment zal tot de volgende ochtend 10:00 uur terug te kijken zijn.

Mocht u verder nog vragen hebben over de gang van zaken, neemt u dan contact op met Herman Hofman of Henk Aantjes.