Ga naar de inhoud

Beroep

Met dankbaarheid zien we terug op de gemeenteavond. Nagenoeg unaniem heeft de gemeente ingestemd met het voornemen van de kerkenraad om een beroep uit te brengen op proponent A.C. Borsje uit Ede. We mogen als kerkenraad, samen met de beroepingscommissie, terug kijken op een bijzondere tijd. Het is een heel proces geweest. De coronacrisis heeft voor vertraging gezorgd, maar ondanks dat zijn er mooie dingen gebeurd. Dit heeft er toe geleid dat, als er geen bezwaren van procedurele aard binnen komen, we vrijdagavond 6 nov. de beroepsbrief mogen overhandigen aan proponent Borsje. Breekt er dan voor onze gemeente een spannende tijd van wachten en bidden aan, voor het gezin Borsje is het niet minder. Er zijn naast het beroep van onze gemeente, nog drie beroepen. Als we hier aan denken, worden we stil, maar we zijn niet zonder hoop. We bidden proponent Borsje en zijn gezin veel wijsheid, maar bovenal Gods zegen toe bij de beslissingen die zij de komende tijd moeten nemen en de weg die de Heere met hen wil gaan. Dat het gezin Borsje mag weten: Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. Wat in het christenleven geldt, is ook waar voor Zijn dienstknechten: ‘Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.’ (Jes.55).
Gemeente, wellicht denkt u nu: ‘Ik zou graag iets tot proponent Borsje en zijn vrouw willen zeggen. Dat kan. Hebt u een vriendelijk woord, een bemoediging, een hartenkreet of iets anders dat u met hen wil delen, dan kan dat op de volgende wijze: fam. A.C. Borsje, Reeshofbos 18, 6718 GD Ede of via de mail ardborsje@hotmail.com. Laat het ons dagelijks gebed zijn dat de wegen van gezin Borsje en de Herv. gemeente van Brandwijk elkaar mogen kruisen.
D.v donderdag 12 nov. hopen proponent Borsje en zijn vrouw de middag en avond in onze gemeente door te brengen voor kennismaking. En zondag 15 november hoopt proponent Borsje voor te gaan in de ochtenddienst.